Terug naar het overzicht

Milieuwinst

Minder afval, meer grondstoffen. Dit speerpunt in onze strategie zorgt voor interessante nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inzameling, educatie, communicatie en innovatie.

We willen het percentage afvalscheiding verder verhogen in combinatie met een hogere kwaliteit van afvalstromen en meer transparantie in de verwerkingsketen. De stappen die in 2017 zijn gezet hebben vooral betrekking op keukenafval, PMD en textiel. Drie stromen die ook in 2018 volop in de belangstelling zullen staan.

Bewonersparticipatie is onmisbaar bij het halen van onze doelstellingen. Het draagvlak daarvoor is onverminderd groot: 94% van onze inwoners scheidt afval zoveel mogelijk. Aan ons onderwijsprogramma CleanWise doen inmiddels 81 scholen mee.