Terug naar het overzicht

Duurzaam en betrokken beheer

Het strategische speerpunt ‘Samen voor een mooie buurt’ verwoordt onze inzet voor een duurzame, prettige én gedeelde publieke ruimte. Ook in 2017 zetten BuitenRuimte-collega’s zich in voor het duurzaam beheren van ‘groen en grijs’ en een leefomgeving waarin alle partijen aan zet zijn.

Met het Ingenieursbureau breidden we onze expertise en dienstverlening uit met (re)constructies van gemeentelijke wegen en rioleringen, grote (groen)projecten en monitoring. We startten pilots in ecologisch berm- en oeverbeheer, verwaarding van berm- en weidegras en richtten ons op nieuwe beheers- en bestrijdingsmogelijkheden van invasieve exoten zoals de berenklauw en Japanse duizendknoop, de eikenprocessierups en onkruid op verhardingen.

Bewoners werden intensief betrokken bij (grootschalige) herplant en groenaanleg, bij het in kaart brengen van plaagsoorten in het buitengebied en door de adoptie van buurtgroen en rotondes.