Terug naar het overzicht

Excellente prestaties

Circulus-Berkel is een duurzaam dienstenbedrijf in economisch, sociaal en ecologisch opzicht. We dienen daarmee een maatschappelijk belang, dat verder gaat dan financieel rendement. Tegelijkertijd letten we er goed op dat onze onderneming ook financieel duurzaam is. We sluiten met onze gemeenten resultaatovereenkomsten af die zijn gebaseerd op heldere afspraken over diensten en producten en een transparante kostenberekening.