Terug naar het overzicht

Werk maken van werk

Iedere inwoner moet volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Daarom biedt Circulus-Berkel kansen aan mensen met bijzondere talenten. Binnen onze units creëren we werk- en/of ervaringsplekken op maat voor inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een afstand tot regulier werk.

Vanuit deze waarde maakten we ook in 2017 werk van werk, samen met onze gemeenten en sociale partners. Bijvoorbeeld bij de inzameling van de BEST-tas, de uitvoering van extra groentaken, handmatige reinigingswerkzaamheden of bij buurtonderhoud. Binnen de unit grondstoffen maakten 51 collega’s gebruik van een voormalige WSW-regeling of de participatiewet, de unit buitenruimte telde circa 30 collega’s die op deze basis in met name de gemeenten Doesburg en Lochem aan de slag konden.

Kansen bieden staat voor het opdoen van werkritme en/of –ervaring, collegiale omgang en voor persoonlijke groei. Onze activeringscoaches zetten zich daarom in voor goede begeleiding en coaching, soms ‘on the job’.