> Klantgemeenten

Bestrijding van de eikenprocessierups in Lochem.

Circulus-Berkel is een publieke onderneming zonder winstoogmerk. De aandeelhouders zijn de acht gemeenten waarvoor wij onze diensten tegen kostprijs verrichten. Het gaat daarbij om Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. 

Voor het pakket van te leveren diensten en de bijbehorende prijs sluiten wij langjarige resultaatovereenkomsten met iedere klantgemeente. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd en eens in de drie jaar vindt een herijking plaats. Dat gebeurt in 2018 over de tarieven in 2017. De resultaten daarvan zullen worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten van 2019. Tegelijkertijd zal gekeken worden naar een structuurwijziging van de overeenkomsten, onder andere door de prestatieafspraken op grondstoffen, buitenruimte en sociaal meer geïntegreerd te laten samenvallen.

De kosten en opbrengsten voor de afzet van afval en grondstoffen worden één op één verrekend met de gemeenten. De hoogte van de doorbelasting neemt af, omdat steeds minder te verwerken afval wordt afgezet en meer grondstoffen voor hergebruik worden aangeboden. Door de directe doorbelasting heeft dit geen effect op het resultaat van Circulus-Berkel.