> Opleidingen

Inname van zakken vuurwerkafval op het Recycleplein in Doesburg.

Duurzame inzetbaarheid wordt vergroot door passende opleidingen aan de medewerkers aan te bieden. Een voortdurend lerende organisatie is dan ook een uitgangspunt van Circulus-Berkel. Ook vanwege ons ISO 9001-2015-certificaat zullen we voortdurend aandacht moeten besteden aan het onderhouden van kennis binnen de organisatie. Daarvoor hebben we een organisatiebreed opleidingsplan. In 2017 is de aandacht vooral uitgegaan naar opleidingen op het gebied van het voldoen aan wet- en regelgeving.


Opleidingsuren bij Circulus-Berkel in 2017


Het afgelopen jaar bedroeg het aantal externe opleidingsuren inclusief een cursus veiligheid voor alle uitvoerende medewerkers 2046. Dat is minder dan in 2016, omdat chauffeurs dat jaar een nascholingscursus over code 95 kregen en een cursus veiligheid is gehouden. Hierdoor lag het aantal opleidingsuren relatief hoog. In 2018 gaan we organisatiebreed meer aandacht besteden aan opleidingen. De middelen daarvoor zijn beschikbaar en zullen beter ingezet gaan worden, bijvoorbeeld om vitaliteit te vergroten. Ook de in 2016 opgerichte bedrijfsschool ‘De Toekomst’ gaan we met een medewerker extra ondersteunen.

Leerwerkbedrijf

Circulus-Berkel is een erkend leerbedrijf. Er is een leer-werktraject met baangarantie voor schoolverlaters van technische opleidingen. Sinds enkele jaren biedt de afdeling Wagenparkbeheer ook meeloop- en snuffelstages aan. Ook Cambio is erkend als leerbedrijf. Het buurtbeheerbedrijf heeft vier verschillende vormen van leerplekken: de brugbaanconstructie, stageplekken, het beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-traject en activering.