> Gezondheid en verzuim

Individuele aandacht helpt bij terugdringen van verzuim.

Het verzuim is in 2017 stabiel gebleven op 6,49 procent (6,63 procent in 2016). Dit is het gevolg van zowel langdurig verzuim als van de toename van sociale werkgelegenheid. De praktijk laat zien dat sociale werkgelegenheid een hoger verzuim kent. Het terugdringen van verzuim blijft ook het komende jaar een punt van aandacht, ook in het kader van vitaliteit en Lekker Fit-programma’s. Dit doen we vooral door individuele aandacht te geven aan mensen. Alle leidinggevenden gaan daarnaast in 2018 op training.


Aantal medewerkers bij Circulus-Berkel in 2017


Vitaliteit

De gemiddelde leeftijd van werknemers nam afgelopen jaar toe tot 48,5 jaar. Met vitaliteitsmanagement willen we bereiken dat werknemers vitaal blijven en langer gezond en gemotiveerd de werkzaamheden kunnen doen.

In 2017 was er vooral op individuele basis aandacht voor vitaliteit en gezondheid. Zo hebben achttien medewerkers meegedaan aan de Acht van Apeldoorn (8 kilometer hardlopen met voorbereiding onder professionele begeleiding).


Gemiddelde leeftijd bij Circulus-Berkel in 2017