> Restafval en grof restafval

Ontwikkeling restafval
Ontwikkeling restafval en grof restafval.

In de regio is de afgelopen vijftien jaar het restafval meer dan gehalveerd. Differentiatie van de afvalstoffenheffing of inzamelsystematiek zijn als belangrijkste oorzaak aan te wijzen van de daling. Deze langjarige afname van het restafval en grof restafval heeft zich ook in 2017 voortgezet. Vergeleken met 2016 werd 4,3 procent minder restafval ingezameld. Gemiddeld bood een inwoner in de regio 126 kilo restafval of grof restafval in 2017 aan, 5 kilo minder dan het jaar ervoor.

Nationaal is een doel vastgesteld van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. De gemeenten Bronckhorst en Deventer zijn dat doel al voorbij. Twee andere gemeenten zitten er dichtbij en vier andere gemeenten zullen nog een extra inspanning moeten leveren om het streefgetal tijdig te halen.


 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grof restafval per inwoner in 2017.