> Wet bestuur en toezicht

Vanuit historisch perspectief wordt bij afsluiting van het boekjaar nog niet voldaan aan het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen uit de Wet bestuur en toezicht in de Raad van Commissarissen. Bij toekomstige vacatures in de Raad van Commissarissen zal bij de opstelling van het profiel nadrukkelijk rekening worden gehouden met de genderverdeling. Bij Circulus-Berkel is sprake van een éénhoofdig bestuur, waardoor de verdelingsnorm niet van toepassing is.