Resultaten per gemeente

 

Per gemeente is weergegeven wat de ontwikkelingen in het afvalbeheer zijn, en hoe de hoeveelheden restafval en gescheiden afvalstromen zich door de jaren heen ontwikkelen. Deze hoeveelheden zijn afgezet tegen landelijke gemiddelden.

Kies hiernaast voor een gemeente.