> Afvalscheiding

Ontwikkeling scheidingspercentage.

Het scheidingspercentage is in 2017 met een procentpunt gestegen naar 70 procent. De trend van meer grondstoffen en minder restafval heeft zich daarmee ook het vorig jaar voortgezet. Inwoners bieden de waardevolle grondstoffen zoals gft, glas, papier of PMD steeds meer apart van het restafval aan.

Behalve in Doesburg steeg het scheidingspercentage in alle gemeenten; bij de meeste was een kleine verbetering te zien van enkele tienden van procenten. Bronckhorst liet de grootste stijging zien van 2 procentpunten tot 80 procent.

De landelijke doelstelling voor afval scheiden ligt op 75 procent te bereiken in 2020. Evenals vorig jaar hebben twee van de acht gemeenten het afgelopen jaar die doelstelling al gehaald. 

 Het scheidingspercentage van gemeenten in 2017 afgezet tegen de landelijke doelstelling voor 2020.