> Epe

's Heeren Loo en Stilema openden in september 2017 een gedeelde dagbestedingslocatie aan de Emsterweg in Vaassen.

In oktober is het grondstoffenplan 2017-2022 in de gemeenteraad behandeld. Een van de kernpunten uit het plan was de omschakeling naar een systeem van gespiegeld inzamelen. De gemeenteraad wil eerst een proef uitvoeren in een beperkt deel van de gemeente.

In 2018 start de proef, waarbij inwoners hun restafval naar ondergrondse containers brengen, een container voor papierinzameling aan huis krijgen en daarnaast grondstoffen kunnen aanbieden in de BEST-tas. 

Voor de rest van de gemeente blijft het vorige afvalplan van kracht. Naast een driewekelijkse inzamelcyclus bij laagbouw van gft, restafval en PMD, maakt hoogbouw gebruik van ondergrondse containers met toegangscontrole. Anders dan de andere Circulus-Berkel-gemeenten kent Epe geen diftar-systeem.

Zesmaal per jaar wordt in de gemeente Epe kleding ingezameld dat door Stilema wordt gesorteerd. Het kringloopcentrum gaat ook de BEST-tas inzamelen en sorteren tijdens de proefperiode. Bruikbare producten zullen in de winkel verkocht gaan worden. De rest wordt doorgeleid naar andere – liefst regionale – partijen voor verdere bewerking voor hergebruik.

Resultaten buitenruimte

Circulus-Berkel werkt voor de straatreiniging in Epe samen met Axent Groen dat integraal verantwoordelijk is voor het beheer van openbare ruimte in de gemeente. Daarbij bestrijdt Axent Groen onkruid in de gemeente met een borstelmachine waarna Circulus-Berkel dit machinaal opveegt. Verder legen we de prullenbaken in de openbare ruimte.

Samen met Axent Groen zijn net als de afgelopen twee jaar weer bladkorven geplaatst. Toen in 2014 de inzameling van gft naar een driewekelijkse cyclus ging, vonden veel bewoners dat ze onvoldoende bladafval konden meegeven. Als oplossing daarvoor zijn tot tevredenheid van veel inwoners de bladkorven geïntroduceerd in de gemeente.

Circulus-Berkel heeft daarnaast ook een vuurwerkactie rond de jaarwisseling gehouden. Verder legen we ook de prullenbakken in de openbare ruimte.

Resultaten grondstoffen

Epenaren leverden in 2017 met gemiddeld 563 kilo ruim een procent minder restafval en grondstoffen aan dan het jaar ervoor. Hoewel over de jaren heen een kleine afname is te zien, blijft de hoeveelheid in vergelijking met de regio hoog. Zowel het restafval als de gescheiden ingezamelde grondstoffen namen in omvang het afgelopen jaar af.


Ontwikkeling van het niet-gescheiden aangeboden restafval en de gescheiden aangeboden grondstoffen in Epe. (De gemeente is in 2008 tot Circulus-Berkel toegetreden).

Het restafval en grof restafval verminderden in 2017met 2 procent van 196 naar 192 kilo per inwoner. Daarmee is het nationale doel van 100 kilo per inwoner in 2020 nog ver verwijderd. De gescheiden aangeboden grondstoffen namen met een procent af tot 372 kilo per inwoner. Er werden meer stromen uit verbouwing aangeboden, evenals kca, kunststof verpakkingen en textiel. Het aanbod aan gft en snoeihout nam af.

Het redelijk stabiele beeld van gescheiden grondstoffen en restafval vertaalt zich ook in het scheidingspercentage. Dat bleef in 2017 vrijwel onveranderd op 66 procent staan. Ook hiervoor geldt dat de landelijke doelstelling voor 2020 (75 procent afvalscheiding) nog ver weg is.


De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2017, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2016.

Resultaten Stilema

​Stilema is in 2017 volop in beweging geweest. Het jaar heeft in het teken gestaan van een aantal ontwikkelingen die grote invloed en betekenis hadden op de organisatie en bijdragen aan de groei van Stilema.

Stilema is onderdeel van Circulus-Berkel en valt binnen de unit Grondstoffen van deze organisatie. Dat betekent dat Stilema wat betreft Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM) onder aansturing van Circulus-Berkel valt. Een belangrijke ontwikkeling in 2017 was het behalen van het Keurmerkcertificaat van BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland). In de voorbereiding werd Stilema ondersteund door de afdeling KAM van Circulus-Berkel.

Milieuimpact

Stilema werkt aan de reductie van restafval en hergebruik van goederen. Dat heeft in 2017 geleid tot de inzameling en verkoop van ruim 110.000 artikelen. Het meeste daarvan bestaat uit klein huisraad, meubels, e-goed en textiel.

Er is verder een proef gestart waarbij (verpakte) cd’s en dvd’s als aparte stroom zijn ingezameld zodat deze als grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Daarnaast zijn in samenwerking met Energiecoach Epe en A3B-bouwadvies 3 vrijwillige energiecoaches opgeleid. Zij geven advies aan bewoners hoe zij thuis energie kunnen besparen.

Economische impact

Verder heeft Stilema in 2017 haar economische impact vergroot door gebruik te maken van online kanalen. Hierdoor is een toename zichtbaar in de verkoop van exclusieve en luxere items die normaliter niet gelijk hun afzet vinden binnen de regio.

Sociale impact

In 2017 heeft Stilema in samenwerking met zorginstelling ’s Heeren Loo een nieuwe locatie voor dagbesteding en werk op maat geopend aan de Emsterweg 90 in Vaassen. Deze locatie biedt een breed aanbod aan dagactiviteiten voor jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke of lichamelijk beperking.

De activiteiten bestaan voornamelijk uit het repareren, schilderen of anderszins opfrissen van producten zodat deze weer verkocht kunnen worden in de kringloopwinkel. De samenwerking tussen “kringloop” en “zorg” is een nieuwe aanpak die de gelegenheid biedt aan jongere en oudere cliënten om elkaar te ontmoeten, te activeren en te versterken.

Veel aandacht is verder uitgegaan naar de koffiecaravan, een omgebouwde caravan met een complete lunchroom-inventaris. Medewerkers hebben hier maandenlang met veel enthousiasme aan gewerkt. Tijdens de officiële opening werd ook het behalen van het BKN-certificaat bekendgemaakt door adjunct-directeur Huub Vervoorn en wethouder Erik Visser.

Het volledige jaarverslag van Stilema over 2017 vindt u hier.