> Containermanagement

Registratie en informatievoorziening voor 28 gemeenten en 520.000 aansluitingen

Cibas

Cibas (Centraal Informatie Beheer Afval Services) zorgt sinds 2008 voor het centraal beheer van alle data die vrijkomt bij de uitvoering van containermanagement, diftar en het gebruik van milieu- en grofvuilpassen. De dienst is opgezet door Circulus-Berkel en Twente Milieu voor de gemeenten van de twee overheidsbedrijven. Vanaf 2013 verzorgt Cibas ook de registratie voor de gemeente Hoogeveen via het overheidsbedrijf Area en vanaf 2014 voor de tien gemeenten die door Avri (Gelders Rivierengebied) worden bediend. In 2017 voorzag Cibas voor in totaal 28 gemeenten en bijna 520.000 aansluitingen in de registratie en informatievoorziening van het afvalbeheer. 

In 2017 doorliep Cibas het proces om de assuranceverklaring ISAE 3000 te verkrijgen. Daarmee toont Cibas de integriteit van haar processen en de data die wordt verwerkt aan. Deze data bepaalt uiteindelijk ook deels wat er op de aanslag afvalstoffenheffing van de burgers staat. Met de assuranceverklaring borgt Cibas haar rol in dat proces. In december 2017 vond de definitieve audit plaats, waarna begin 2018 de assuranceverklaring gehaald is.

Privacy

Er ontstond in 2017 discussie over de mogelijkheid om als burger het aantal ledigingen via de website op te vragen, en de implicaties voor privacy daarvan. Doordat ledigingen worden geregistreerd op adres en niet op persoon, was het mogelijk na een verhuizing informatie van de vorige bewoner(s) in te zien. De inkijkfunctie is naar aanleiding van de discussie vooralsnog dichtgezet.

Overname ondergrondse containers

Eind 2017 zijn de ondergrondse containers van de gemeente Apeldoorn overgenomen. Het beheer van deze brengvoorzieningen wordt ingepast in de vaste structuur die we ook voor andere gemeenten uitvoeren.