> Recyclepleinen

Het Recycleplein en de Stadswerf Doesburg in aanbouw.

In Apeldoorn, Deventer, Lochem, Vaassen en Zutphen en sinds eind 2017 ook in Doesburg bevinden zich onze Recyclepleinen. De zes brengvoorzieningen werden in 2017 door ruim 290 duizend particulieren bezocht.

Op onze Recyclepleinen kunnen ten minste twintig deelstromen gescheiden worden ingeleverd. Dat is meer dan de achttien stromen die de wet verplicht. De doelstelling voor 2017 was om 75 procent van alle gebrachte stromen te scheiden. Dat doel is met gemiddeld 76 procent gehaald.

Ontwikkeling Recyclepleinen

Sinds 2015 gaan onze milieuparken verder onder de naam Recycleplein. De Recyclepleinen zijn zo ingericht dat de betaalde stromen gescheiden zijn van de stromen die gratis ingeleverd kunnen worden. In 2017 is verder gewerkt aan de uniformiteit van alle Recyclepleinen. Inmiddels kunnen overal dezelfde stromen gratis ingeleverd worden.

In Lochem is in 2017 gebouwd aan een nieuw Recycleplein, dat op 1 januari 2018 is geopend. De exploitatie hiervan is in handen van Hoftijzer. Burgers profiteren bij dit nieuwe plein van ruimere openingstijden en meer ruimte om extra stromen in te leveren. In 2018 wordt gekeken of er verdere synergie te behalen is in de samenwerking met Hoftijzer.

Ook in Doesburg is een nieuw Recycleplein geopend en wel in het laatste kwartaal van 2017. Het Recycleplein heeft nu een weegbrug, waardoor binnengebrachte afvalstromen exact gewogen kunnen worden. Ook worden nu gratis stromen ingenomen. Het Recycleplein is door dezelfde architect ontworpen als het Recycleplein in Zutphen dat in 2014 werd geopend. Net als in Zutphen zijn ook op het Recycleplein in Doesburg veel duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. De bestrating laat regenwater door in plaats van dat het wordt afgevoerd, zonnepanelen zorgen voor een groot deel van de energie, duurzame bouwmaterialen bieden optimale isolatie.

In Deventer worden de twee brenglocaties van Circulus-Berkel gebundeld tot een Clean Tech Center aan de Westfalenstraat. Op de nieuwe locatie komt naast een Recycleplein ook ruimte voor kringloopbedrijf Het Goed en het Groenbedrijf. Het onderdeel van Cambio dat nu is gevestigd aan de Diepenveenseweg, zal ook meeverhuizen. Alleen de Zoutloods blijft op de huidige locatie. Door de samenwerking met Het Goed kunnen burgers herbruikbare goederen op dezelfde plaats kwijt als niet-herbruikbare stromen, waardoor uiteindelijk meer spullen hergebruikt kunnen worden. In 2017 is hiervoor het programma van eisen opgesteld en is de aanbestedingsprocedure voor de bouw gestart. De bouw start in 2018 en moet in 2020 gereed zijn.