> Wagenpark

De nieuwe smalle inzamelwagen (type Renault Truck D-Access Narrow Track) heeft een groot glasoppervlak voor een betere zichtbaarheid van voetgangers en fietsers.

Wagenparkbeheer

De afdeling Wagenparkbeheer verzorgt het onderhoud van alle voertuigen en ook de in- en verkoop van het materieel. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden ook uitgevoerd voor externe klanten. Daaronder vallen de gemeente Apeldoorn voor wat betreft het gekentekende wagenpark en de keuring van de voertuigen van de Veiligheidsregio Noord- & Oost-Gelderland (brandweer). We streven daarbij naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid tegen acceptabele kosten en een zo laag mogelijke milieudruk.


Wagens in onderhoud


In totaal waren in 2017 410 voertuigen in onderhoud, tegenover 483 in 2016. De registratie van het aantal voertuigen in onderhoud wordt beïnvloed door het aantal vervangingen bij zowel Circulus-Berkel als de externe klanten. Een auto die aan het begin van het jaar onderhouden wordt en later datzelfde jaar vervangen, komt beide keren terug in de registratie. Hierdoor kan het aantal auto’s in onderhoud sterk variëren.

Voertuigen

Met 174 voertuigen is het wagenpark van Circulus-Berkel nagenoeg even groot als in 2016 toen het 171 voertuigen telde. De samenstelling van het wagenpark veranderde wel. Voertuigen met een lagere milieunorm werden vervangen door voertuigen met de hoogste milieunorm Euro6. Het aantal Euro6-voertuigen verdubbelde in 2017 wederom, van achttien naar 36. Ook werden weer drie elektrische voertuigen aangeschaft. Alle teamleiders rijden inmiddels in elektrische voertuigen.

De test met een kleine achterlader, die in 2016 is aangeschaft, is in 2017 voortgezet. Na positieve ervaringen is dit jaar een tweede exemplaar aangeschaft. De achterlader wordt gebruikt voor de inzameling in dunbevolkte gebieden. Omdat de aanbieddichtheid daar lager is, past een compactere auto beter bij de behoeften. In de toekomst kan de achterlader ook ingezet worden voor inzameling op afroep.


Milieunorm
2015
2016
2017

Euro2

-

0

0

Euro3

4

4 3

Euro3 met roetfilter

5

2 2

Euro4

11

12 10

Euro5

32

35 35

EEV

34

34 34

Euro6

9

18 36

CNG

8

7 5

Elektrisch

5

8 11

Overige

64

51 38

Wagenpark van Circulus-Berkel naar uitstootklasse.


In 2015 is samen met Stilema een voertuig getest voor de inzameling van droge componenten. Door de verlaagde opbouw is de inworp lager dan normaal. Dat verbetert de arbo-omstandigheden. In 2016 is nog een tweede voertuig aangeschaft, maar in 2017 is besloten hiermee niet verder op te schalen. Hoewel de ervaringen positief waren, zijn de behoeften voor inzameling veranderd en daar past dit voertuig niet meer in. De twee reeds aangeschafte voertuigen blijven rijden voor de inzameling van glas en de BEST-tas.


Samenstelling wagenpark
2015
2016
2017

Vrachtwagens (>3500kg)

64

65

70

Bestelwagens en bestelbussen
(<=3500kg) en personenwagens

76

77

75

Veeg

11

10

12

Werkmaterieel (graafmachine, heftruck)

21

19

17

 


Brandstofverbruik
2015
2016
2017
eenheid
Aspen - - 6.790 liter

Euro loodvrij

14.468

20.503

24.180

liter

Diesel

1.187.912

1.220.055

1.210.872

liter

CNG

23.442

15.758

20.463

kilo

LPG

854

840

994

kilo

Ssynfuel+

 

30

32.931

liter


Ssynfuel+

In 2017 is een test met de duurzame brandstof Ssynfuel+ voortgezet en opgeschaald naar zes voertuigen. Deze brandstof wordt geproduceerd uit afgewerkte kookolie. Het voordeel daarvan is dat de brandstof gemaakt wordt van plantaardige grondstoffen die niet meer inzetbaar zijn als voedsel. De brandstof zorgt voor een CO2-reductie van minimaal 80 procent (in de keten) en verbrandt daarnaast ook veel schoner. Tot slot moet de brandstof ook technische voordelen opleveren voor de voertuigen van Circulus-Berkel, die immers meer stoppen en optrekken dan de gemiddelde auto of vrachtwagen. In 2018 wordt het gebruik van Ssynfuel+ geëvalueerd.