> Kerngegevens

Medewerkers van onze samenwerkingspartner Delta zamelen in Zutphen de Best-tas in.

Circulus-Berkel is een publieke vennootschap waarvan acht gemeenten aandeelhouder en opdrachtgever zijn. Het gaat om Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. Als overheidsbedrijf leveren we maatschappelijke meerwaarde aan alle betrokken stakeholders. Dat zijn – naast gemeenten – ook publieke en private partners in de regio, bewoners en medewerkers. Ons werkgebied telt ruim 440.000 inwoners. 

Kerncijfers

 

2016
2017

 

Verzorgingsgebied

8

8

gemeenten

Bediende aansluitingen

194.712

195.620

aantal

Bediende inwoners

439.861

441.358

aantal

Afval en grondstoffen
van huishoudens

185.345
421

   182.756
414

x 1000 kg
kg/inwoner

Gescheiden ingezameld

68,8

69,7

procent

Sociale werkgelegenheid

(SW- en trajectmedewerkers)

387

414

aantal

Scholen met Cleanwise

67

81

aantal

Leden Deventer Schoon Familie

3.850

3.700

aantal

Vaste medewerkers

293

306

aantal

Gemiddeld ziekteverzuim 

6,6

6,5

procent

Omvang wagenpark

171

174

aantal voertuigen

Wagens in onderhoud

*483

410

aantal voertuigen

* inclusief niet gekentekende of keuringsplichtige objecten.